Algemeen

AED voor FNP

Op 2 juli j.l. is de buurt AED voor Florence Nightingale Park in werking gesteld door Bas Muijs die met een ambulance arriveerde. Henk Grijspaardt die de actie startte: “Via internet hoorde ik over BuurtAED.nl en besloot direct een actie te starten om een AED te...

Lees meer

Geef inbrekers geen kans!

Sinds 4 mei jl. staat er aan het begin van de wijk een bord van de politie met de waarschuwing om inbrekers geen kans te geven. Laten we met zijn allen er voor zorgen dat ze ook geen kans krijgen. Helaas is het nodig om dit soort borden te plaatsen!

Lees meer

Commissie parkeerperikelen

De commissie is in gesprek geweest met Haga Ziekenhuis en de gemeente over het parkeren in onze wijk en dan voornamelijk in de Gelderblomlaan grenzend aan het voormalig oogziekenhuis. Er is al een aantal keren dit jaar contact geweest met Haga over het parkeren door...

Lees meer

Whatsapp-alertgroep FNP

In onze wijk is een Whatsapp-alertgroep actief. In een dergelijke groep wisselen buurtbewoners informatie uit over verdachte personen of situaties in de eigen buurt. De Whatsapp-alertgroep is een initiatief van wijkbewoners zelf die samen met hun buren alert willen...

Lees meer

VVE FNP

Voor informatie of mededelingen:
bestuur@vve-fnp.nl