Straatnamen

Constance Gelderblomlaan
Constance Augusta Gelderblom, 1866-1942, haalde haar artsendiploma in 1893 aan de universiteit van Groningen en promoveerde in 1895 te Freiburg op een verloskundig onderwerp. In datzelfde jaar begon zij een praktijk aan de Raamstraat 2 in Den Haag en was daarmee de eerste vrouwelijke dokter in de Residentie. Zij heeft er op een groot aantal wisselende adressen gewoond, vaak temidden van arbeiders en kleine middenstanders. De laatste 12 jaar van haar leven bewoonde zij een bovenhuis in Spoorwijk, aan de Schimmelweg. Zij overleed op 31 maart 1942.

Trude Mertenslaan
Catharina Cecilia Geertruda Mertens, 1871-1934, behaalde haar diploma als tandarts in 1891 en werd in 1892 de eerste vrouwelijke tandarts in Den Haag.

Henriëtte van Soelenlaan
Josephine Henriëtte Schagen van Soelen, 1869-1939, genoot als arts grote bekendheid in Den Haag. Zij werkte als kinderarts, maar behandelde ook volwassenen (vrouwen). Na haar studie medicijnen te Leiden en een specialisatie in kinderziekten te Wenen, vestigde zij zich in 1899 in Den Haag. De vrouw in het gezin vervulde in haar ogen een spilfunctie in de gezondheidszorg. Dat vond men terug in haar nevenaktiviteiten: cursussen aan huishoudscholen en volksuniversiteit, betrokkenheid bij de Vereniging Hulp in het Huishouden. Daarnaast was ze actief in de tuberculosebestrijding. Henriëtte van Soelen verhuisde in 1928 naar Doorn.

Sjoukje Faberlaan
Sjoukje Faber, 1870-1943, behaalde in 1893 haar apothekersdiploma aan de universiteit van Leiden. Twee jaar later, in 1895, vestigde zij zich in Den Haag als eerste vrouwelijke apotheker van de Residentie.

VVE FNP

Voor informatie of mededelingen:
bestuur@vve-fnp.nl