De commissie is in gesprek geweest met Haga Ziekenhuis en de gemeente over het parkeren in onze wijk en dan voornamelijk in de Gelderblomlaan grenzend aan het voormalig oogziekenhuis.

Er is al een aantal keren dit jaar contact geweest met Haga over het parkeren door personeel. Er is nu beloofd dat ze nog voor Koningsdag het personeel intern zullen inlichten om onze wijk te ontzien. Ze geven ons echter wel aan dat zij meer niet kunnen doen, omdat het openbaar terrein is en personeel daar gebruik van maakt. Wij hadden gevraagd of ze desnoods het personeel zouden opwachten om ze een brief te overhandigen, maar dat zien ze niet zitten en geven aan dat dit misschien iets voor de bewoners is om op te pakken. Wat betreft de (9) niet gerealiseerde parkeerplaatsen bij het nieuwe onderkomen van het kinderdagverblijf is dit aangekaart bij de gemeente en zij gaan dit nu uitzoeken, wordt vervolgd.

Vraag van de gemeente: hoe denken wij over vergunning parkeren, zonder er van uit te gaan dat betaald parkeren de volgende stap zal worden. Er is hier om uitleg gevraagd en wij zijn nog in afwachting van een antwoord. Ook de nieuwbouw op het terrein van het voormalig oogziekenhuis zou overlast kunnen gaan betekenen voor onze wijk. Wij houden dit nauwlettend in de gaten.

Per 1 oktober wordt er betaald parkeren ingevoerd in een deel van Houtwijk. Dit kan gevolgen hebben voor onze wijk i.v.m. het “waterbed effect”. Wij hebben gevraagd om een nul meting voor invoering en een meting na invoering van betaald parkeren. Zodra nodig dan komen wij hier op terug.

Klik hier om het intranetbericht van Haga te downloaden.

De commissie parkeerperikelen bestaat voor 2016 uit: Henk Grijspaardt, Arie-Jan den Heijer en Eugiëne van Leeuwen.