Ophaaldag HMS

Iedere donderdag wordt door de HMS het restafval verzameld.
In de wijk zijn diverse verzamelpunten waar de containers klaar gezet kunnen worden voor de ophaaldienst.

Klik hier om de huisvuilkalender te downloaden.

VVE FNP

Voor informatie of mededelingen:
bestuur@vve-fnp.nl