Veiligheid in de wijk

Inbraken hebben een grote impact op mensen. Naast materiële schade, kan een inbraak een traumatische ervaring zijn voor het slachtoffer. De gemeente en politie doen er daarom zoveel mogelijk aan om inbraken te voorkomen. U kunt zelf ook maatregelen nemen.

Het voorkomen van woninginbraak heeft grote prioriteit in Den Haag. De gemeente werkt hieraan samen met de politie en andere partners. In hun aanpak van woninginbraken ligt de focus op wijken en straten waar veel wordt ingebroken.

Wat doet de politie?

De politie is belast met de opsporing van inbrekers. Op basis van de aangiften van slachtoffers maakt de politie analyses. Waar wordt veel ingebroken, wanneer en hoe? Zo kan zij gericht actie ondernemen. Bijvoorbeeld door extra te surveilleren op tijden dat er vaker wordt ingebroken.

Wat doet de gemeente?

De gemeente werkt met name aan de preventieve kant van de woninginbraak. Dit betekent dat zij vooral maatregelen neemt om woninginbraak te voorkomen. Dit kan door het geven van voorlichting en het houden van preventieacties.

Voorbeelden hiervan zijn:
•De gemeente organiseert samen met partners (politie, coöperaties) informatieavonden.
•Preventiekramen bij supermarkten, in winkelcentra, op braderieën en op andere evenementen.
•Aanbrengen van inbraakwerende middelen bij woningen waarbij dat nodig is. Bijvoorbeeld kerntrekbeveiliging en kozijn-op-slot. Bewoners worden hierover vooraf ingelicht.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf ook veel doen om woninginbraak te voorkomen.
•Sluit ramen en deuren altijd goed af, ook al bent u maar kort weg.
•Draai deuren op slot als u weg of naar bed gaat. De voordeur achter u dichttrekken is niet genoeg!
•Laat voldoende licht branden zodat het lijkt alsof u thuis bent. Gebruik tijdklokschakelaars.
•Leg kostbaarheden uit het zicht.
•Zorg voor goede buitenverlichting en snoei of verwijder struiken waarachter een inbreker zich kan verbergen. Dieven staan niet graag in het licht.
•Zet ladders en andere voorwerpen waarop dieven kunnen klimmen weg of zet ze vast.
•Zorg dat uw hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De kans dat er bij u wordt ingebroken, is dan vele malen kleiner. Een PKVW-erkend bedrijf kan u adviseren en de beveiliging ook voor u uitvoeren.

Lees meer tips op website van de politie.

Is er toch ingebroken?

Bel dan direct de politie om aangifte te doen. De politie komt zo snel mogelijk ter plaatse om de aangifte op te nemen. De politie krijgt dan een goed beeld van inbraken in uw wijk en kan gerichter actie ondernemen.

VOORKOM WONINGINBRAAK!

Wees alert

Veel inbrekers worden opgepakt, omdat een oplettende bewoner de politie alarmeerde. Ziet u iets verdachts, twijfel dan niet en bel direct 112.

VVE FNP

Voor informatie of mededelingen:
bestuur@vve-fnp.nl