In onze wijk is een Whatsapp-alertgroep actief. In een dergelijke groep wisselen buurtbewoners informatie uit over verdachte personen of situaties in de eigen buurt.

De Whatsapp-alertgroep is een initiatief van wijkbewoners zelf die samen met hun buren alert willen zijn op verdachte situaties.

Een Whatsapp-alertgroep bestaat per groep maximaal uit 100 inwoners uit de wijk. Dit is wat Whatsapp maximaal toestaat in een groep. Via de groep wisselen zij onderling snel en gemakkelijk informatie uit over verdachte situaties of personen die zij signaleren in de wijk, met als doel de plannen van een verdachte persoon te verstoren. Bij meer dan honderd deelnemers in de wijk wordt er een tweede groep opgezet met een aparte beheerder.

Wijkagent leest niet mee
De wijkagent leest niet mee maar onderhoudt het contact met de beheerder van de app. Een Whatsapp-alertgroep is niet bedoeld om de politie te alarmeren: voor het inschakelen van politie, brandweer of ambulance moet u altijd eerst 112 bellen.

Beheerder
Iedere Whatsapp-alertgroep wordt beheerd door één of twee bewoners uit de wijk. Deze beheerders vormen een overkoepelende regiegroep bij meerdere groepen in de wijk. Via de beheerders kunnen berichten worden doorgestuurd naar een andere groep op het moment dat een verdachte persoon zich naar een andere buurt of wijk verplaatst.

Aanmelden
Wilt u aansluiten bij de Whatsapp-alertgroep van de wijk maak dan uw belangstelling kenbaar bij de beheerder via hgrijspaardt@hotmail.com met vermelding van uw naam, adres en 06 nummer en geef aan of u wilt deelnemen en/of wellicht in de toekomst ook beheerder wilt worden van een (nieuwe) groep.

Werkwijze
Als deelnemer aan een Whatsapp-alertgroep is het belangrijk om verdachte situaties te herkennen en te weten hoe u moet handelen. Hiervoor kunt u het SAAR-principe gebruiken.

 • Signaleer Is er sprake van een acute verdachte situatie, bijvoorbeeld een onbekende persoon die zich verdacht gedraagt in de tuin van de buurman? Onthoud het signalement van de verdachte persoon aan de hand van geslacht, huidskleur, lengte en gezicht. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 • Alarmeer 112 Is het nodig dat de politie direct in actie komt? Bel dan altijd eerst 112.
 • App om de waarneming bekend te maken Laat de deelnemers in de Whatsapp-alertgroep weten wat u hebt gezien en of u 112 heeft gebeld. Vermeldt ook waar in de wijk zich dit voordoet.
 • Reageer op de situatie Ga, als de situatie het toelaat, naar buiten en probeer samen met andere deelnemers de verdachte persoon te volgen. Hou elkaar in de alertgroep op de hoogte van wat u signaleert. U kunt ook de verdachte persoon aanspreken om zijn/haar plannen te verstoren. Doe dit alleen wanneer het mogelijk is. Uw eigen veiligheid staat altijd voorop.

Spelregels

Voor het gebruik van de Whatsapp-alertgroepen geldt een aantal spelregels.

 1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 2. Deelnemers wonen of werken in de buurt waar de groep actief is.
 3. De Whatsapp-alertgroep bestaat uit maximaal 100 deelnemers.
 4. De wijkagent leest mee maar reageert niet op Whatsapp-berichten.
 5. De politie komt alleen in acties wanneer een melding via 112 gedaan wordt.
 6. Gebruik het SAAR-principe: signaleer, alarmeer 112, app om je waarneming bekent te maken, reageer op de situatie.
 7. Degene die een verdachte situatie als eerste signaleert belt indien nodig 112 en laat dit door middel van een Whatsapp-bericht aan de rest van de groep weten.
 8. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten (dus ook niet whatsappen terwijl u een voertuig bestuurt).
 9. Het versturen van foto’s van een verdachte persoon is alleen toegestaan ten behoeve van het verstrekken van een signalement en wanneer dit voor de melding noodzakelijk en/of van meerwaarde is. Daderkenmerken zijn vaak goed te omschrijven.
 10. Gebruik de Whatsapp-alertgroep alleen waar deze voor bedoeld is en niet voor andere onderlinge contacten of privéberichten.
 11. Plaats de sticker als deelnemer zichtbaar aan de woning.