Brief college van B&W parkeerperikelen

Aan het College van B & W, de gemeenteraad, fracties en griffie Postbus 12600 2500 DJ Den Haag Verzonden per e-mail Betreft: Ernstige parkeeroverlast in woonwijken rondom HagaZiekenhuis Geacht college en gemeenteraad, Gezien de al langere tijd geleden ontstane...

Florence Nightingale Park conferenties

De komende periode verzameld de gemeente ideeën en wensen voor het Florence Nightingale park. Rond 15 augustus ontvangen omwonenden per post de uitnodiging voor de parkconferenties. Ook wij hopen op uw deelname. U kunt zich daarvoor aanmelden op...

Artist impression Nieuwbouw Escamplaan/Leyweg

Heijmans, Duitse belegger Patrizia en de Gemeente Den Haag ondertekenden op 8 juni 2016 een raamovereenkomst voor de ontwikkeling en bouw van zo’n 620 woningen aan de Leyweg, nabij het HagaZiekenhuis in Den Haag. Daarmee zetten de partners een volgende stap in...

Voortgang Nieuwbouw Escamplaan/Leyweg

In een brief aan de projectmanager hebben wij over een aantal zaken onze bedenkingen geuit. Door de projectmanager werd op onze brief snel gereageerd, waarna wij dezelfde week nog met elkaar rond de tafel zaten. Vervolgens heeft zij, de projectmanager, in een brief...

Voortgang gebiedsontwikkeling Leyweg-Escamplaan

In december 2015 heeft u een brief ontvangen over de werkzaamheden in de omgeving van het Haga Ziekenhuis als voorbereiding op de geplande nieuwbouw rond het Haga Ziekenhuis. Met deze brief wil ik u informeren over de voortgang van de plannen en over de voorbereidende...

Aanvraag kapvergunning terrein Oogziekenhuis

Het kappen van vier Iepen en een Wilg. Deze zullen moeten wijken voor de bodemsanering bij het Oogziekenhuis waar verontreiniging is aangetroffen. Wij hebben bij de gemeente de rapporten opgevraagd die hier ten grondslag aan liggen. Klik hier en hier om de rapporten...