Commissie bouwplannen

Op 11 januari 2016 is er een schouw geweest van de klankbordgroep van Wijkberaad Leyenburg met de gemeente door het Florence Nightingale Park en de nieuwbouwlocaties rond het Haga Ziekenhuis. Deze schouw is op 1 maart besproken binnen de klankbordgroep en het verslag...