Algemeen

Geef inbrekers geen kans!

Sinds 4 mei jl. staat er aan het begin van de wijk een bord van de politie met de waarschuwing om inbrekers geen kans te geven. Laten we met zijn allen er voor zorgen dat ze ook geen kans krijgen. Helaas is het nodig om dit soort borden te...

Lees meer

Commissie parkeerperikelen

De commissie is in gesprek geweest met Haga Ziekenhuis en de gemeente over het parkeren in onze wijk en dan voornamelijk in de Gelderblomlaan grenzend aan het voormalig oogziekenhuis. Er is al een aantal keren dit jaar contact geweest met Haga over het parkeren door...

Lees meer

Whatsapp-alertgroep FNP

In onze wijk is een Whatsapp-alertgroep actief. In een dergelijke groep wisselen buurtbewoners informatie uit over verdachte personen of situaties in de eigen buurt. De Whatsapp-alertgroep is een initiatief van wijkbewoners zelf die samen met hun buren alert willen...

Lees meer

VVE FNP

Voor informatie of mededelingen:
bestuur@vve-fnp.nl